TurkLang  

Türk Dillerinin Kompüterlän İşletmäk için Halkarası Konferenţiya “TurkLang 2019”


Saygılı badaşlar!
Biz şen olduk bildirmää ani oktäbrin 3-5 2019 Simferopol kasabasında (RF Kırım Respublikasında) Türk Dillerinin Kompüterlän İşletmäk için Halkarası Konferenţiya geçirilecek.

Konferenţiya işinin uurları:

  • Türk dillerin formal modelleri
  • Kompüter sistemnerin milli lokalizaţıyası hem terminologiyası
  • Türk dillerin elektron temelleri
  • Türk dillerin morfologiya hem sintaksis işletmesi
  • Konuşmayı tanımak hem konuşmak sintezin sisteması
  • Tekstleri semantikaya görä işletmäk sisteması
  • Kompüter çevirlerin sisteması
  • Türk hem başka dilleri üürenmää deyni akıllı sistemaları hem tehnologiyaları
  • Türk dillerinä deyni dilbilim ontologiyaları
  • Bilim kontekstindä cümne hem dilbilim araştırmaları

Temel datalar:

Statyaların annotaţiyası verilmesi İyülün 1-nä kadar
Hazır tekstleri verilmesi Sentäbrin 1-nä kadar
Icelemeklär sonuçları Sentäbrin 20
Konferenţiya programanın publikaţiyası Sentäbrin 25
Konferenţiya geçirilmesi Oktäbrin 3-5

Konferenţiyaya girer: plenum oturuşları, tombarlak masada konuşmalar, program sistemneri gösterleri.

Bu konferenţiya içindä Unitürk «Türk dillerin elektronik temellerindä dilbilgisi işaretlemesin sistemaların birleşmesi» seminar geçirelicek.

Hepsi işlär ani icelemedän sora kabul edilecek, konferenţiyada hem http://turklang.tatar saytın publikaţiyalarında pay alaceklär.

En islää dokladlar, angılarını iceleme yapannar ayırıcek, “Tavriçeskiy vestnik informatiki i matematiki” jurnalında yayılanıcek.

Konferenţiya işlemäk dilleri

Konferenţiya işlemäk dilleri englizça, rusça hem kırım tatarcasıdır.
Prezentaţiyalar lääzım engliz dilindä olsunnar.