TurkLang  

Түрк тилдерин компьютердик иштетүү боюнча “TurkLang 2018” VI-Эларалык конференциясы


Урматтуу кесиптештер!

Түрк тилдерин компьютердик иштетүү боюнча “TurkLang 2018” VI-Эларалык конференциясы 2018-жылдын 18-20 октябырында Ташкентте (Өзбекстан) болуп өтөөрүн кубаныч менен билдиребиз.

Конференциянын иштөө багыттары:

  • Түрк тилдеринин формалдык моделдери
  • Компьютердик системаларды улуттук локалдаштыруу жана терминология
  • Түрк тилдеринин электрондук корпустары
  • Тексттерди морфологиялык жана синтаксистик иштетүү системалары
  • Сүйлөөнү таануу жана синтездөө системалары
  • Тексттерди семантикалык иштетүү системалары
  • Машиналык которуу системалары
  • Түрк тилдерин үйрөнүүнүн интелектуалдык системалары жана технологиялары
  • Түрк тилдеринин лингвисттик онтологиялары

Негизги даталар:

Макалалардын текстин жиберүү 25-сентябрга чейин
Рецензия жыйынтыктарын жиберүү 5-октябрда
Конференциянын программасын жарыялоо 10-октябрда
Конференциянын өтүүсү 18 – 20 октябрда

Конференция программасы пленардык отурумдарды, тегерек столдорду, программалык системалардын демонстрацияларын камтыйт.
Конференция алкагында Түрк тилдеринин электрондук корпустарындагы грамматикалык белгилөө (аннотациялоо) системаларын унификациялоо боюнча кезектеги UniTurk семинары болуп өтөт.