TurkLang  
Turkiy tillarni kompyuterli qayta ishlovi” deb nomlangan Xalqaro konferensiya
"TurkLang"

Aloqa

Qayta aloqa shakli